Pravice, levice a antikomunismus

V současnosti získává opět na významu klasické téma vymezení levice a pravice. Některé politické subjekty navíc deklarují svou pozici mimo pravolevé dělení. Jako by snad existovaly mimo něj a považovaly ho za ideologický přežitek minulých století. Podle mě tomu ovšem tak není – vymezení pravice a levice je nadčasové.

Antipolitické populistické strany jsou právě ty, které se odmítají do pravolevé škály zařadit. Obecně platí, že pravolevé dělení je odmítáno těmi subjekty, které jsou zrovna na tom méně populárním pólu této škály. Ta je v naší zemi založena na sociálně ekonomickém štěpení. Z hlediska ekonomického programu dnes „tahá za kratší konec provazu“ právě pravice, a proto se buď pravicové subjekty ke své ekonomické „pravicovitosti“ – tedy k neoliberalismu – příliš nehlásí, nebo ji přímo odmítají.

Příkladem druhé možnosti je podnikatelský populismus v podání Víta Bárty či Andreje Babiše. V takovém případě můžeme slyšet technokratickou rétoriku s důrazem na expertízu, hlásající, že správná řešení každodenních problémů nejsou ani pravicová, ani levicová a že stát lze řídit jako firmu. Dlouhodobá ideová vize je tak vnímána jako něco zbytečného.

Dalším způsobem, jak odvrátit pozornost od věcné diskuze na téma ekonomické politiky, je instrumentální antikomunismus. Pomocí uměle revitalizovaného sporu o podobu režimu se mobilizuje (prozatím jen mediálně) do boje na ochranu našeho polistopadového demokratického zřízení. Pravolevá soutěž na základě socioekonomického štěpení je tak výrazně narušena a sekuritizační diskurs převládne nad věcnou diskuzí.

Obětí obou dvou způsobů se stává ČSSD, která je osou českého stranického systému. Antikomunismus je totiž paradoxně, namířen proti sociální demokracii, nikoli proti KSČM. Omezuje totiž koaliční potenciál ČSSD a stabilní pozici komunistů spíše konzervuje. Pro ČSSD by tak mělo být racionální respektovat vůli voličů a spolupracovat s KSČM na základě jejich programového průniku. Dokud se tak nestane – resp. bude od toho ostatními politickými subjekty tvrdě veřejně odrazována jako dosud, nebude česká demokracie definitivně konsolidovanou ani po téměř čtvrt století svého trvání.

ČSSD Praha 8

Zenklova 27/576
180 00 Praha 8

ovv.praha8@cssd.cz

+420 246 035 966
+420 721 029 892