Odkud se tu vůbec vzala (česká) sociální demokracie?

Česká strana sociální demokratická je v regionálním měřítkem unikátní, jelikož byla prakticky jedinou historickou sociálně-demokratickou stranou v postkomunistické Evropě, která dokázala obnovit po roce 1989 svou předkomunistickou relevanci. Pouze v Česku se totiž udála renesance sociální demokracie. ČSSD je tak strana s historickými kořeny.

Sociální demokracie má za sebou pestrou historii: od dělnické organizace přes úspěšné hnutí za prosazení všeobecného volebního práva, státotvornou stranu Masarykovy republiky, boj proti nacismu a komunistické diktatuře, činnost v exilu, obnovení strany po sametové revoluci až po po převzetí vládní odpovědnosti v roce 1998. Je přinejmenším zajímavé, že česká sociální demokracie nehraje dnes ve stranickém systému rozdílnou roli ve srovnání s první republikou. I dnes je státotvorným subjektem a osou stranické soustavy.

Sociálně-demokratické hnutí zde ovšem vzniklo již v druhé polovině 19. století a jeho prvotním účelem byla reprezentace zájmů námezdně pracujících. Tedy lidí, kteří nevlastní produkční prostředky ani nedisponují kapitálem, a proto prodávají svou práci. I v této společenské roli se sociální demokracie příliš nezměnila – většina společnosti je v podmínkách reálného kapitalismu v případě potřeby odkázána především na instituci sociálního státu. Ten však není ničím vnějším a naopak by měl být společenstvím občanů.

Ačkoli po konci studené války sociálně-demokratické strany přijaly tržní mechanismus v ekonomice za svůj, je třeba mít na paměti limity amorální neviditelné ruky trhu a proti ní postavit železnou pěst státu, která pomocí regulace vymezí, kam až může (mnohdy materiálně efektivní) instrumentální racionalita trhu zajít. Moderní liberální levice totiž sice chce tržní ekonomiku, nikoli ovšem tržní společnost a komodifikaci veřejných statků. A proto je třeba mít fungující stát – právní i sociální stát.

ČSSD Praha 8

Zenklova 27/576
180 00 Praha 8

ovv.praha8@cssd.cz

+420 246 035 966
+420 721 029 892